قبل
بعد
IMS-200x200

رعایت نظم و فاصله‌ها در فضاهای پارکینگ از جمله مهم‌ترین عوامل در مدیریت پارکینگ‌ها می‌باشد. ابعاد مختلف خودروها اگرچه در حوزه استانداردهای خوردو سازی است، اما سبب می‌شود تا در هنگام پارک گاهاً دچار مشکلاتی از جمله ضربه به ستون‌ها، برخورد با دیوار و یا خودروهای مجاور و … گردد. لذا در این خصوص استفاده از تجهیزات و مبلمان پارکینگ Stylish Parking) / استوپر / استاپر / متوقف کننده خودرو / متوقف کننده ماشین / کار استاپر / Stopper / کرنرگارد / ضربه‌گیر ستون / محافظ ستون / Corner Guard / دیوایدر / تقسیم کننده پارکینگ / تقسیم کننده /  Divider / سرعت گیر /Speed Bump  / قفل پارکینگ / Parking Lock /جانگه دار/پارک بند /گاارد پارک)از اهمیت خاصی برخوردار میباشد.

گسترش شهرها و افزایش جمعیت و در کنار آن وسایل نقلیه باعث می گردد تا مدیریت و کنترل شهری با دقت بیشتری صورت بگیرید . مدیریت حمل و نقل شهری یکی از مهمترین مسائل شهرها چه در مقیاس خرد و کلان می باشد که تنها کمک نیروی انسانی قادر به حل آن نخواهد بود بلکه نیاز به تجهیزات وسیعی دارد تا سبب شود مدیریت با دقت بیشتری صورت بگیرید . وجود چنین تجهیزاتی سبب می گردد تا مسیرهای شهری و جاده ای ایمن تر گردند ، رعایت قوانین برای رانندگان و پیاده سهولت بیشتری داشته باشد و در نهایت استاندار سازی در این زمینه تجهیزات کنترل ترافیک  می تواند سبب کاهش آمار تصادفات و حوادث شهری و جاده ای گردد. هر چه فرهنگ استفاده از تجهیزات ترافیکی  افزایش یابد شاهد کاهش خسارات و تلفات، کنترل آلودگی هوا و در نهایت مدیریت درست زمان در مقیاس شهر و کشور خواهیم بود

چراغ راهنمایی برای نظم دادن به رفت و آمد وسایل نقلیه و عابرین پیاده ساخته شده انداین چراغ ها بیشتر در تقاطع ها، چهارراه ها و در برخی میدان ها نصب می شوند.چراغ های راهنمایی طوری ساخته شده اند که به صورت خودکار و حساب شده روشن و خاموش شوند البته گاهی برای جلوگیری از شلوغ شدن یک طرف، پلیس راهنمایی روشن و خاموش کردن آن را با دست انجام می دهدروشن و خاموش شدن و تغییر رنگ چراغ راهنمایی به رانندگان وسایل نقلیه موتوری و غیر موتوری و رهگذران پیاده فرمان ایست، حرکت و احتیاط می دهد.  چراغها به عنوان تجهیزات عمودی سطح جدیدی از رعایت نظم و ترتیب را در منظر شهری ایجاد می کند .