22241158

3330248 - 0912

مسیر شهری برای دوچرخه

گسترش روزافزون اتومبیل در شهرها و معضل ترافیک بخش لاینفک زندگی شهری است . امروزه دوچرخه به عنوان یک وسیله نقلیه سبک و ارزان می تواند به ما کمک کند تا در بخشهایی از شهر از دوچرخه جهت رفت و آمد استفاده کنیم . اگر چه فضاهایی برای پارک دوچرخه در شهر منظور شده است اما جانمایی محل قرارگیری پارک دوچرخه در میان فضای پارک خودرو با حفظ شرایط ایمنی بسیار مطلوب خواهد بود.

تجهیزات پارکینگ جدا کننده خودرو

بنابراین خرید تجهیزات ایمنی پارکینگ شامل سرعت گیرها، متوقف کننده خودرو ، بولاردها و …  به راحتی می تواند نقش مهمی در ایجاد نظم در مقیاس شهری را داشته باشد . علاوه بر آن با استفاده از تجهیزات لاستیکی در سطح شهر می توان مسیر حرکت دوچرخه  را از مسیر حرکت خودرو  جدا و بسیار ایمن ساخت . این مهم باید در برنامه ریزی شهری در نظر گرفته شود . کارشناسان بخش ترافیک شرکت بنای ماندگار سعی دارند تا با کمک به تجهیز مسیرهای شهری در زمینه تردد دوچرخه علاوه بر ایمن سازی آن ، فرهنگ استفاده از آن را نیز در میان مردم گسترش دهند .

تجهزات پارکینگ در مسیر شهری

تماس جهت مشاوره و خرید