ساعت پاسخگویی : 9 الی ۱۷ - پنجشنبه ها ۹ الی 14

22241158- 021

6099252 - 0990

22241158 – 021

252 99 60 0990

چهار گام اساسی در خصوص نصب سرعت‌گیر

سرعت‌گیرها از طریق پیچ و رولپلاک در کف زمین یا بر روی رمپ‌ها نصب می‌شوند.

روش‌های نصب سرعت‌گیر به ازای هر متر:

از آنجایی که سرعت‌گیرها در سه سایز مختلف موجود هستند، قابلیت نصب در سه حالت زیر را نیز دارا می‌باشند:

سرعت‌گیرهایی با ابعاد 90×33 (به ارتفاع 5 سانتی‌متر)

به ازای هر متر طول، 3 عدد سرعت‌گیر مورد نیاز است؛ و خودرو به موازات طول 90 سانتی‌متر عبور می‌کند.

سرعت‌گیرهایی با ابعاد 60× 50 (به ارتفاع 5 سانتی‌متر)

به ازای هر متر طول، 2 عدد سرعت‌گیر مورد نیاز است؛ و خودرو به موازات طول 60 سانتی‌متر عبور می‌کند.

سرعت‌گیرهایی با ابعاد 50× 35 (به ارتفاع 2.5 سانتی‌متر)

به ازای هر متر طول، 2 عدد سرعت‌گیر مورد نیاز است؛ و خودرو به موازات طول 35 سانتی‌متر عبور می‌کند.

محل نصب و میزان فاصله هر ردیف سرعت‌گیر:

این موضوع کاملاً مختص به پروژه مورد نظر بوده، و در هر ساختمان و مجتمع نسبت به طول رمپ، قوس مورد استفاده و گستردگی فضای پارکینگ متغیر است.

نکات قابل توجه جهت بهینه‌سازی پارکینگ:

پوشش‌دهی کل مسیر توسط سرعت‌گیر

سرعت‌گیر می‌بایست کل عرض مسیر را پوشش دهد، به این دلیل که در برخی موارد جانمایی سرعت‌گیر در نیمه مسیر رفت و برگشت باعث می‌شود خودرو برای آنکه از روی سرعت‌گیر عبور نکند به مسیر مجاور منحرف شود، که این موضوع ممکن است سبب وقوع تصادف، آسیب‌ها و خسارات جانی و مالی احتمالی شود.

نصب سرعت‌گیر در ابتدا و انتهای رمپ‌ها

در ابتدا و انتهای رمپ‌های با طول بیشتر از ده متر، نصب سرعت‌گیر جهت کاهش حواث احتمالی مؤثر خواهد بود.

نصب سرعت‌گیر در تقاطع‌ها و مسیرهای طولانی

در مسیرهای طولانی در فضاهای پارکینگ که خودرو در دو طرف پارک می‌باشد، برای جلوگیری از سرعت گرفتن خودرو و جلوگیری از تصادف در تقاطع‌ها نصب سرعت‌گیر مفید است (طول بالای 50 متر).

عوامل مؤثر بر هزینه نصب سرعت‌گیر:

نصب سرعت‌گیر یکی دیگر از خدماتی است که امکان ارائه قیمت دقیق بدون بازدید و کارشناسی محل غیرممکن است، با این وجود هزینه نصب سرعت‌گیر، در درجه اول به نوع سرعت‌گیر، و در مراحل بعدی به تعداد سرعت‌گیرها و میزان کار مورد نیاز برای نصب بستگی دارد.

نوع سرعت‌گیر

طبیعتاً یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر قیمت نصب سرعت‌گیر، نوع سرعت‌گیرهای خریداری شده است، چرا که هر سرعت‌گیر در هر فضایی مناسب نیست، و اجرت نصب سرعت‌گیر برای هر نوع با دیگری تفاوت دارد. نوع سرعت‌گیر انتخابی توسط مشتری، و کیفیت نیروی خدماتی نصاب در قیمت نصب سرعت‌گیر مؤثر هستند، بنابراین هزینه نصب سرعت‌گیر در محل مورد نظر با توجه به این موارد تعیین می‌شود.

تعداد سرعت‌گیر

عامل مؤثر دیگر در هزینه نصب سرعت‌گیر، تعداد سرعت‌گیرهای مورد نیاز برای محل مورد نظر می‌باشد. عموماً هزینه نصب هر سرعت‌گیر 25000 تومان می‌باشد، که این رقم برای تعداد حداقل 50 عدد سرعت‌گیر بوده و برای تعداد کمتر از 50 عدد، به‌صورت پروژه‌ای به شما قیمت داده می‌شود.

میزان کار مورد نیاز جهت نصب

قیمت نصب سرعت‌گیر به کاربری فضا نیز مربوط است، برای مثال در متراژهای بالا و پارکینگ‌های طبقاتی لازم است موقعیت‌های بیشتری را در نظر بگیریم، که این خود باعث افزایش هزینه نصب سرعت‌گیر می‌شود.

تماس جهت مشاوره و خرید