تعمیر نگهداری تجهیزات پارکینگی

تصویر تعمیر نگهداری تجهیزات پارگینکی

تعمیر و نگهداری تجهیزات پارکینگی در گذر زمان نوع زندگی امروزه  به نحوی است که اگر صاحب خودرو باشید اولین فضای ورودی شما به ساختمان ها بالاخص در ساختمان های مسکونی و تجاری بجای لابی ، پارکینگ ساختمان می باشد . بنابراین پارکینگ ساختمان به عنوان اولین مدخل ورودی شما محسوب خواهد شد . بنابراین […]

برآورد درست تجهیزات ایمنی

برآورد درست تجهیزات ایمنی پارکینگ ، افزایش اعتماد کارفرما تهیه تجهیزات لاستیکی پارکینگ چون ضربه گیر ستون و متوقف کننده خودرو این امکان را می دهد تا دیوارها و ستونها از آسیب های احتمالی در امان باشند . در طراحی اولیه پارکینگ می توان با برآورد هزینه این تجهیزات ، آینده نگری مناسبی برای نگهداری […]

کاهش هزینه با تجهیزات پارکینگی

آسیب به خودرو

تجهیزات پارکینیگی راهی برای کاهش هزینه تعمیر و ساخت دوباره خرید ضربه گیر به عنوان یکی از مهمترین تجهیزات ایمنی پارکینگ یعنی بهره برداری از یکی از امکانات مقرون به صرفه در حفظ و نگهداری خودرو و بدنه محیط پارکینگ . نرخ این تجهیزات در برابر هزینه تعمیر و یا ساخت دوباره بسیار ناچیز خواهد […]

مسیر شهری برای دوچرخه

مسیر شهری دوچرخه

مسیر شهری برای دوچرخه گسترش روزافزون اتومبیل در شهرها و معضل ترافیک بخش لاینفک زندگی شهری است . امروزه دوچرخه به عنوان یک وسیله نقلیه سبک و ارزان می تواند به ما کمک کند تا در بخشهایی از شهر از دوچرخه جهت رفت و آمد استفاده کنیم . اگر چه فضاهایی برای پارک دوچرخه در […]