برآورد درست تجهیزات ایمنی

برآورد درست تجهیزات ایمنی پارکینگ ، افزایش اعتماد کارفرما تهیه تجهیزات لاستیکی پارکینگ چون ضربه گیر ستون و متوقف کننده خودرو این امکان را می دهد تا دیوارها و ستونها از آسیب های احتمالی در امان باشند . در طراحی اولیه پارکینگ می توان با برآورد هزینه این تجهیزات ، آینده نگری مناسبی برای نگهداری […]