نام پروژه : مجتمع تجاری سانا سنتر
مکان پروژه : تهران - اندرزگو
تعداد پارکینگ : 800
تماس جهت مشاوره و خرید