نام پروژه : آوا سنتر
مکان پروژه : تهران - اقدسیه
تعداد پارکینگ : 500
تماس جهت مشاوره و خرید