22241158

3330248 - 0912

نام پروژه : آوا سنتر
مکان پروژه : تهران - اقدسیه
تعداد پارکینگ : 500
تماس جهت مشاوره و خرید