22241158

3330248 - 0912

نام پروژه : علوم پزشکی بقیه الله
مکان پروژه : تهران - ملاصدرا
تعداد پارکینگ : 600
تماس جهت مشاوره و خرید