نام پروژه : چشم پزشکی بینا
مکان پروژه : تهران - اتوبان رسالت
تعداد پارکینگ : 30
تماس جهت مشاوره و خرید