22241158

3330248 - 0912

نام پروژه : چشم پزشکی بینا
مکان پروژه : تهران - اتوبان رسالت
تعداد پارکینگ : 30
تماس جهت مشاوره و خرید