22241158

3330248 - 0912

نام پروژه : تجاری گالریا
مکان پروژه : تهران - ولنجک
تعداد پارکینگ : 400
تماس جهت مشاوره و خرید