نام پروژه : تجاری گالریا
مکان پروژه : تهران - ولنجک
تعداد پارکینگ : 400
تماس جهت مشاوره و خرید