ساعت پاسخگویی : 9 الی ۱۷ - پنجشنبه ها ۹ الی 14

۲۲۲۱۵۱۷۷ - 021

6099252 - 0990

22241158- 021

22241158 – 021

252 99 60 0990
نام پروژه : هایپر سان
مکان پروژه : تهران - فدائیان اسلام
تعداد پارکینگ : 1500
تماس جهت مشاوره و خرید