نام پروژه : بیمارستان محک
مکان پروژه : تهران - بلوار ارتش
تعداد پارکینگ : 200
تماس جهت مشاوره و خرید