نام پروژه : مسکونی نیاوران
مکان پروژه : تهران - نیاوران
تعداد پارکینگ : 70
تماس جهت مشاوره و خرید