نام پروژه : پریس سنتر
مکان پروژه : تهران - پاسدارن
تعداد پارکینگ : 250
تماس جهت مشاوره و خرید