22241158

3330248 - 0912

نام پروژه : مسکونی قیطریه
مکان پروژه : تهران - قیطریه
تعداد پارکینگ : 50
تماس جهت مشاوره و خرید