نام پروژه : تجاری روشا
مکان پروژه : تهران - نیاوران
تعداد پارکینگ : 500
تماس جهت مشاوره و خرید