نام پروژه : مسکونی سپند
مکان پروژه : تهران - نیاوران
تعداد پارکینگ : 250
تماس جهت مشاوره و خرید