22241158

3330248 - 0912

نام پروژه : سیتی سنتر شوش
مکان پروژه : تهران - شوش
تعداد پارکینگ : 1000
تماس جهت مشاوره و خرید