نام پروژه : سیتی سنتر شوش
مکان پروژه : تهران - شوش
تعداد پارکینگ : 1000
تماس جهت مشاوره و خرید