22241158

3330248 - 0912

نام پروژه : مسکونی زعفرانیه
مکان پروژه : تهران - زعفرانیه
تعداد پارکینگ : 250
تماس جهت مشاوره و خرید