ساعت پاسخگویی : 9 الی ۱۷ - پنجشنبه ها ۹ الی 14

22241158- 021

6099252 - 0990

22241158 – 021

252 99 60 0990

برآورد درست تجهیزات ایمنی پارکینگ ، افزایش اعتماد کارفرما

تهیه تجهیزات لاستیکی پارکینگ چون ضربه گیر ستون و متوقف کننده خودرو این امکان را می دهد تا دیوارها و ستونها از آسیب های احتمالی در امان باشند . در طراحی اولیه پارکینگ می توان با برآورد هزینه این تجهیزات ، آینده نگری مناسبی برای نگهداری پارکینگ در طول زمان داشت . قیمت مناسب و بهای این تجهیزات نسبت به آسیبهای احتمالی وارده بر دیواره و ستون بسیار مقرون به صرفه خواهد بود و کارشناسان ما با بررسی دقیق پلانهای وضع موجود، بهینه ترین حالت استفاده از این محصولات را بشما پیشنهاد می دهند .اگر چه در گذشته تهیه و استفاده از این محصولات بیشتر در حیطه فضاهای تجاری و اداری بوده است اما این روزها  با افزایش تعداد خودرو و مشکل پارکینگ در فضاهای خصوصی چون فضاهای مسکونی ، تجهیزات لاستیکی پارکینگ  بهترین گزینه برای ایجاد نظم و جلوگیری از هر آسیبی می تواند باشد .

تصویر پلان اولیه
پلانهای اولیه دریافتی از کارفرما
تصویر بعد از جانمایی
جانمایی تجهیزات ایمنی پارکینگ و خط کشی و برآورد بهترین حالت برای تجهیز پارکینگ
تماس جهت مشاوره و خرید