22241158

3330248 - 0912

تجهیزات پارکینیگی راهی برای کاهش هزینه تعمیر و ساخت دوباره

خرید ضربه گیر به عنوان یکی از مهمترین تجهیزات ایمنی پارکینگ یعنی بهره برداری از یکی از امکانات مقرون به صرفه در حفظ و نگهداری خودرو و بدنه محیط پارکینگ . نرخ این تجهیزات در برابر هزینه تعمیر و یا ساخت دوباره بسیار ناچیز خواهد بود اما تاثیر بسیار مطلوبی در آراستگی محیط و جلوگیری از آسیب های احتمالی دارد .

تصویر خودرو آسیب دیده

در ارزیابی های صورت گرفته توسط کارشناسان ما می توانید خریدی با قیمت مناسب و مطابق با نیاز پارکینگ خود داشته باشید و ما باور داریم این محصولات به نوعی ارزش افزوده مجموعه پارکینگی شما خواهد بود .

تماس جهت مشاوره و خرید