تقسیم کننده فلزی پارکینگ

تقسیم کننده پارکینگ متوقف کننده خودرو

مدل:  SP-P221

جنس : فلزی

کاربرد : جداسازی و ایجاد زیبایی وآراستگی فضای پارکینگ

DIVIDER-WHEEL STOPPER

Model : SP-P221

Material : Metal

Separation , Order And Beauty Of Car Parks

تماس جهت مشاوره و خرید