نام پروژه : هروی سنتر
مکان پروژه : تهران - میدان هروی
تعداد پارکینگ : 250
تماس جهت مشاوره و خرید